Partners in Business

Partners in business

de Baak

Eline is als associate aan de Baak verbonden en vervult voor de Baak een diversiteit aan rollen: van facilitator tot programmaontwikkelaar, van trainer en (organisatie)coach tot accountmanager. De Baak is dé plek voor leiders, ondernemers en professionals die op zoek zijn naar inspiratie, motivatie, kennis en inzicht.

Het Eerste Huis

Voor Het Eerste Huis ontwerpt en faciliteert Eline leiderschaps- en veranderprogramma's op maat voor bedrijven en non-profitorganisaties. Het Eerste Huis is in Nederland voorloper op het gebied van moderne organisatieaanpakken, nieuw leiderschap en potentieelgericht werken.

Als waardevolle aanvulling en versterking werkt TerzijdeTerzake regelmatig samen met:

Bureau Werkplezier

Lieke zet mensen in beweging. Zij stimuleert management en medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de gewenste verandering. In verbinding met elkaar.

"Met een gemeenschappelijk doel voor ogen ontstaat passie en plezier. Werkplezier verhoogt productiviteit, teamprestaties, klanttevredenheid en creëert daarmee in alle opzichten winst!" (Lieke)

Coach in' Company

Respect, authenticiteit en verantwoordelijkheid zijn kernwaarden die centraal staan in Karin haar werk. Vanuit betrokkenheid en met humor maakt zij groeps- en individuele waarden en normen bespreekbaar en het effect daarvan op de onderlinge samenwerking.

"Ieder mens kan zélf kiezen voor ontwikkeling en daarmee
zijn/haar eigen omgeving creëren!" (Karin)

Damkracht

Damkracht gebruikt talenten & diversiteit en zoekt naar wat wél werkt. Verbindt organisatie- met persoonlijke doelstellingen. Stimuleert om actie in te zetten, dat samen te doen, te experimenteren, fouten te maken en daarvan te leren.

"Verander en blijf jezelf, handel vanuit vertrouwen. Reflecteer en maak bewuste keuzes. Werk vanuit eigen plek, regie en regels. Neem je leiderschap. en loop niet als je dansen kan. Doe het nu!" (Ellen)

DWS training

Dik richt zich op cultuur en gedrag binnen teams en organisaties. Hij faciliteert om met elkaar van plan tot resultaat te komen. Waar mogelijk slaat hij een brug tussen sport en ondernemen.

"Mensen kunnen topprestaties neerzetten als ze verantwoordelijkheid nemen en in actie komen. De juiste samenwerking levert 'goud' op." (Dik)

Mirjam Kroon Training & Advies

Mirjam, coach en trainer, is levendig, betrokken, zet aan tot scherpe interactie en betere communicatie. Ze gebruikt een balans tussen enerzijds gevoel/sensitiviteit en anderzijds praktische/rationele oefeningen. Dat is wat Mirjams manier van werken kenmerkt. Zij gelooft er heilig in dat zowel het zakelijke, resultaatgerichte als het menselijke en de sprankel die je in beweging zet, er toe doet. De combinatie vormt de bouwstenen voor samenwerking en succes.

"Wanneer mensen hun eigen verhaal kennen en leven, van daaruit verbinden en hun waarden toevoegen, gaat samenwerking stromen!" (Mirjam)

Smit & Ca

Succesvol zijn die mensen, teams en organisaties die in staat zijn om snel, flexibel en relevant op veranderingen in te spelen. Samenwerking is daarbij een belangrijke sleutel. Smit & Ca kijkt als bedrijfsantropoloog en ontwerpt en begeleidt het complexe proces van leiding geven aan multi-disciplinaire en cross culturele samenwerking.

"Blijf telkens opnieuw kijken naar wat zich laat zien" (Ingrid)


TerzijdeTerzake op Twitter
TerzijdeTerzake op Facebook
TerzijdeTerzake op LinkedIn