Partners in business

Alexander Smid

Alexander ondersteunt ondernemers bij het aanscherpen en realiseren van hun zakelijke doelen. Het draait daarbij om het creëren van overzicht, het aanbrengen van focus en het maken van de juiste keuzes. Vanuit zijn ervaring maakt Alexander lastige onderwerpen bespreekbaar en is hij een klankbord voor ondernemers. Hij is gespecialiseerd in bedrijfsbegeleiding, visie- en strategietrajecten en het verkoopklaar maken van het bedrijf.

"Je gaat het pas zien als je het doorhebt" (Johan Cruijff)

Bureau Werkplezier

Lieke zet mensen in beweging. Zij stimuleert management en medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de gewenste verandering. In verbinding met elkaar.

"Met een gemeenschappelijk doel voor ogen ontstaat passie en plezier. Werkplezier verhoogt productiviteit, teamprestaties, klanttevredenheid en creëert daarmee in alle opzichten winst!" (Lieke)

Damkracht

Damkracht gebruikt talenten & diversiteit en zoekt naar wat wél werkt. Verbindt organisatie- met persoonlijke doelstellingen. Stimuleert om actie in te zetten, dat samen te doen, te experimenteren, fouten te maken en daarvan te leren.

"Verander en blijf jezelf, handel vanuit vertrouwen. Reflecteer en maak bewuste keuzes. Werk vanuit eigen plek, regie en regels. Neem je leiderschap. En loop niet als je dansen kan. Doe het nu!" (Ellen)

DWS training

Dik richt zich op cultuur en gedrag binnen teams en organisaties. Hij faciliteert om met elkaar van plan tot resultaat te komen. Waar mogelijk slaat hij een brug tussen sport en ondernemen.

"Mensen kunnen topprestaties neerzetten als ze verantwoordelijkheid nemen en in actie komen. De juiste samenwerking levert 'goud' op." (Dik)

Mirjam Kroon Training & Advies

Mirjam, coach en trainer, is levendig, betrokken, zet aan tot scherpe interactie en betere communicatie. Ze gebruikt een balans tussen enerzijds gevoel/sensitiviteit en anderzijds praktische/rationele oefeningen. Dat is wat Mirjams manier van werken kenmerkt. Zij gelooft er heilig in dat zowel het zakelijke, resultaatgerichte als het menselijke en de sprankel die je in beweging zet, er toe doet. De combinatie vormt de bouwstenen voor samenwerking en succes.

"Wanneer mensen hun eigen verhaal kennen en leven, van daaruit verbinden en hun waarden toevoegen, gaat samenwerking stromen!" (Mirjam)

Smit & Ca

Succesvol zijn die mensen, teams en organisaties die in staat zijn om snel, flexibel en relevant op veranderingen in te spelen. Samenwerking is daarbij een belangrijke sleutel. Smit & Ca kijkt als bedrijfsantropoloog en ontwerpt en begeleidt het complexe proces van leiding geven aan multi-disciplinaire en cross culturele samenwerking.

"Blijf telkens opnieuw kijken naar wat zich laat zien." (Ingrid)